Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643427
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-10-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ręczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 12.10.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę ręcznego odśnieżania, usuwania oblodzeń i uszarstniania.

Część 1 – Rejon I
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: BRUKSYSTEM Jacek Falszewski;
87-100 Toruń; ul. Przybyszewskiego 6.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym
w siwz.

Część 2 – Rejon II
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Vanner s.c. Ciak Magdalena, Sabatowski Jakub; 87-100 Toruń; ul. Świerkowa 22.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym
w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-27 09:21
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-27 09:21
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-17 12:38
Ilość odsłon: 841
Repozytorium zmian
drukuj