Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645456
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-10-29
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/1/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - mechaniczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń, uszarstnianie
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 13.10.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę mechanicznego odśnieżania, usuwania oblodzeń i uszarstniania.

Część 1
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: TOK-NUM s.c. J. Łukiewski,
K. Rataj-Łukiewska; 87-100 Toruń; ul. Stara Droga 37
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: PW „TAXLAS” Jerzy Nasiłowski Spółka Jawna; 87-100 Toruń; ul. Grunwaldzka 66.
Oferta otrzymała 96.38 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Część 2
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: TOK-NUM s.c. J. Łukiewski,
K. Rataj-Łukiewska; 87-100 Toruń; ul. Stara Droga 37.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: PW „TAXLAS” Jerzy Nasiłowski Spółka Jawna; 87-100 Toruń; ul. Grunwaldzka 66.
Oferta otrzymała 96.38 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Część 3
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: PW „TAXLAS” Jerzy Nasiłowski Spółka Jawna; 87-100 Toruń; ul. Grunwaldzka 66.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: Usługi Transportowe „ZETKOR”; Kuźniki 21.
Oferta otrzymała 97.58 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Część 4
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: PW „TAXLAS” Jerzy Nasiłowski Spółka Jawna; 87-100 Toruń; ul. Grunwaldzka 66.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Część 5
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: PW „TAXLAS” Jerzy Nasiłowski Spółka Jawna; 87-100 Toruń; ul. Grunwaldzka 66.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-29 08:49
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-29 08:49
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-17 12:41
Ilość odsłon: 1029
Repozytorium zmian
drukuj