Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4636732
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2010-11-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/3/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wynajem sprzętu ciężkiego wraz z obsługą w celu likwidacji skutków zimy
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 14.10.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wynajem sprzętu ciężkiego wraz z obsługą w celu likwidacji skutków zimy – odśnieżanie, transport śniegu /koparko-ładowarki, samochody samowyładowcze/
Zadanie I
Liczba złożonych ofert - 5
Liczba ofert ważnych - 4
Wykonawcy wykluczeni - brak
Wybrano nastepujące oferty:
1. Usługi Transportowe Sprzętowo Budowlane TORKOP Stanisław Żółtewicz; 87-100 Toruń;
ul. A. Asnyka 16B/25 /2 części/.
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
2. Transbruk Barczyńscy s.c. Łukasz Barczyński, Przemysław Barczyński; 87-100 Toruń; ul. Polna 1 /3 części/. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
3. BRUKSYSTEM jacek Falszewski; 87-100 Torun; ul. Przybyszewskiego 6 /4 części/.
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
4. PHU Jarosław Pietrzak; Zalesie 32; 62-635 Przedecz /3 części/.
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Zadanie II
Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Wybrano nastepujace oferty:
1. Usługi Transportowe Sprzętowo Budowlane TORKOP Stanisław Żółtewicz; 87-100 Toruń;
ul. A. Asnyka 16B/25 /2 części/.
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
2. Transbruk Barczyńscy s.c. Łukasz Barczyński, Przemysław Barczyński; Ruń; ul. Polna 1
/5 części/. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Równiarka
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Biogaz Inwestor Sp. z o.o. w Toruniu;
ul. Grudziądzka 159.
Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-11-03 10:23
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-11-03 10:23
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-17 12:42
Ilość odsłon: 1019
Repozytorium zmian
drukuj