Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643393
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-12-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UP/ZP-19/2010
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dozorowanie i usługi portierskie
Dnia 15.11.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługi dozorowania i portierskie.

Liczba złożonych ofert - 5
Liczba ofert ważnych - 1
Liczba ofert odrzuconych - 3
Wykonawcy wykluczeni - 1

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Toruńską Usługową Spółdzielnię Inwalidów „TORUS”; 87-100 Toruń; ul. Bydgoska 104.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Uzasadnienie. Jedyna ważna w tym postępowaniu oferta.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w wybranym wykonawcom zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-12-09 12:18
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-12-09 12:18
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-16 08:16
Ilość odsłon: 837
Repozytorium zmian
drukuj