Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645623
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-12-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-20/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - płyny samochodowe

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 22.11.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę płynów samochodowych – oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe, płyny hamulcowe, płyny chłodnicze, płyny oczyszczające adblue, smary, odmrażacze i szampony
do mycia samochodów
.

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. z siedzibą Baranowie; 62-081 Przeźmierowo;
ul. Budowlanych 3-5.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: Arpol Motor Company Sp. z o.o.; 87-100 Toruń; ul. Szosa Bydgoska 52.
Oferta otrzymała 87.73 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
III lokata: PLATINUM OIL Sp. z o.o.; 20-445 Lublin; ul. Zemborzycka 116B.
Oferta otrzymała 82.82 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w wybranym wykonawcom zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-12-16 11:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-12-16 11:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-23 12:11
Ilość odsłon: 909
Repozytorium zmian
drukuj