od: 2006-10-10
suma odsłon: 2000543
ostatnia edycja treści:
2020-07-15 10:28:46

Zamówienie publiczne

data:2010-12-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:BHP/ZP-18/2010
rodzaj:dostawa
tryb:negocjacje z ogłoszeniem
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę środków BHP
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 04.11.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na:

Dostawę środków BHP.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak z siedzibą w Toruniu przy ul. Krasińskiego 97.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym
w siwz.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 27.12.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-12-23 12:09
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-12-23 12:09
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-17 12:52
Ilość odsłon: 565
Repozytorium zmian
drukuj