Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643345
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-01-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UO/ZP-23/2011
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na usługę - unieszkodliwianie odpadów

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 30.12.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie lub odzysk.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp.z o.o.; 87-200 Wąbrzeźno; ul. Matejki 13.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Toruń, dnia 12.01.2011 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-01-13 08:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-01-13 08:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-25 09:15
Ilość odsłon: 995
Repozytorium zmian
drukuj