Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645599
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-01-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UT/ZP-24/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - transport odpadów

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 30.12.2010 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Transport odpadów.

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: IGORTRANS – Krzysztof Finc
z siedzibą w Wymysłowie przy ul. 11 Listopada 5; 87-152 Łubianka
.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata - F.H.U. LUMAWER Usługi Transportowe, Pniewski Kazimierz, 87-100 Toruń,
ul. Słoneczna 53. Oferta otrzymała 66,67 pkt.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-01-18 10:22
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-01-18 10:22
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-25 09:15
Ilość odsłon: 1095
Repozytorium zmian
drukuj