Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4636707
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-02-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:TT/ZP-01/2011
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa tuszy i tonerów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 19.01.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:
Tuszy i tonerów do drukarek komputerowych.
Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do 5 wykonawców.
Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez MAK Sp. z o.o. w Toruniu; ul. Kozacka 3.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 100 pkt.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-02-04 09:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-02-04 09:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-15 08:58
Ilość odsłon: 819
Repozytorium zmian
drukuj