Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643344
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-03-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:DP/ZP-02/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa piasku

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 25.02.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Piasku o granulacji do 4 mm.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Kopalnia Kruszywa Młyniec II „KRUSZ-BUD” Janusz Beyger; 87-162 Lubicz, ul. Parkowa 6.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-03-09 12:55
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-03-09 12:55
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-11 08:34
Ilość odsłon: 926
Repozytorium zmian
drukuj