Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645622
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-04-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-04/2011
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Sulo Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie przy
ul. F. Pększyca- Grudzińskiego 7.
Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów. Oferta otrzymała 100 punktów.
Liczba złożonych ofert -4
Liczba ofert ważnych – 4
Wykonawcy wykluczeni – brak

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-04-27 12:10
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-04-27 12:10
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-04 07:11
Ilość odsłon: 843
Repozytorium zmian
drukuj