Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643288
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-05-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RO/ZP-05/2011
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Sprzątanie i zamiatanie - wynik postepowania

Dnia 26 kwietnia2011 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Sprzątania i zamiatania

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Firmę VANNER S.C. M. Ciak,
J. Sabatowski, 87-100 Toruń, ul. Świerkowa 22.
Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna w tym postępowaniu oferta. Oferta otrzymała 100 punktów.
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych – 1
Liczba ofert odrzuconych – 1
Wykonawcy wykluczeni – brak
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-05-06 11:03
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-05-06 11:03
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-19 11:15
Ilość odsłon: 864
Repozytorium zmian
drukuj