Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4637437
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-06-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WN/ZP-08/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - waga samochodowa
ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dnia 19 maja 2011 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Wagi samochodowej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez P.H.U GRUND- WAG Elektroniczne Systemy Ważące ; 89-422 Sypniewo; ul. 29 Stycznia 99.
Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna w tym postępowaniu oferta.

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-01 13:46
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-01 13:46
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-06 09:59
Ilość odsłon: 1013
Repozytorium zmian
drukuj