Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645502
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-06-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ST/P-34/2011
rodzaj:dostawa
tryb:postępowanie bez zastosowania przepisów ustawy P.z.p.
przedmiot: Instalacja do podnoszenia ciśnienia wody

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wraz z montażem urządzenia podnoszącego ciśnienie wody w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37 – 53.
System urządzeń podnoszących ciśnienie wody powinien zapewnić w całym zakładzie minimalne ciśnienie dynamiczne w hydrantach zewnętrznych 0,25 MPa przy minimalnej wydajności 10 l/s.

Zakres prac do wykonania:
1. Montaż urządzenia podnoszącego ciśnienie wody wraz z zasuwami odcinającymi.
2. Przebudowa instalacji.
3. Montaż urządzeń sterujących instalacją podnoszenia ciśnienia w sposób zapewniający  zadane parametry.
4. Wykonanie zasilania elektrycznego.
5. Wykonanie szafy sterującej urządzeniami podnoszącymi ciśnienie.
6. Wykonanie prac ziemnych koniecznych do montażu urządzeń podnoszących ciśnienie.
7. Szkolenie pracowników z obsługi i konserwacji urządzenia.

Na wykonane zadanie wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy.

Projekt umowy /pdf/

Termin składana ofert-  10/06/2011, godz. 9:00 - sekretariat Spółki

Termin związania ofertą - 7 dni

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej -Oferta - "Instalacja do podniesienia ciśnienia wody" nie otwierać przed dniem 10/06/2011 godz. 9:00.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przezpisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-02 08:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-02 08:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-14 10:05
Ilość odsłon: 1162
Repozytorium zmian
drukuj