Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645446
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-06-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ME/P-35/2011
rodzaj:dostawy
tryb:nabór ofert
przedmiot: Materiały eksploatacyjne do instalacji odwróconej osmozy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do instalacji odwróconej osmozy firmy Pall tj.:
• Cleaner Eco A – 800 litrów
• Cleaner Eco C – 200 litrów
• Filtr świecowy CLR1020 – 300 sztuk

Zamawiający dopuszcza dostawę środków równoważnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody firmy Pall Poland (załączonej do dokumentacji przetargowej) na stosowanie ich w instalacji bez utraty gwarancji producenta.

Termin składania ofert: do 15.06.2011 do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta – osmoza”
nie otwierać przed dniem 15/06/2011, dodz.10:00

Termin związania ofertą – 30 dni
Kryteria oceny oferta – 100% cena

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-07 07:14
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-07 07:14
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-16 06:58
Ilość odsłon: 948
Repozytorium zmian
drukuj