Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645564
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-06-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-04/2/2011
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograiczony
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów

Dnia 30/05/ 2011 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Pojemników do gromadzenia odpadów

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
4M” M. Zięciak, P. Gałęski, S. Kobiela, R. Rabęda Spółka Jawna
Krosno Odrzańskie
ul. Gubińska 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów. Oferta otrzymała 100 punktów.
Liczba złożonych ofert -2
Liczba ofert ważnych – 2
Wykonawcy wykluczeni – brak


Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 liter a) ustawy Pzp po upływie terminu 5 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-09 08:45
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-09 08:45
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-27 08:12
Ilość odsłon: 859
Repozytorium zmian
drukuj