Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4636979
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-06-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/P-06/2011
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Worki do gromadzenia odpadów
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
Zakład Produkcyjno- Usługowy PRO-HURT
87-140 Chełmża
ul. Dworcowa 32

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów. Oferta otrzymała 100 punktów.
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych – 1
Wykonawcy wykluczeni – 1

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp po upływie terminu 5 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-16 07:07
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-16 07:07
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-21 08:04
Ilość odsłon: 895
Repozytorium zmian
drukuj