Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645580
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-07-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-09/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa pojemników metalowych wraz z usługaąnaprawy kontenerów będących w eksploatacji
ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.


Dnia 27.06.2011 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Pojemników metalowych do gromadzenia odpadów wraz z usługą naprawy kontenerów będących w eksploatacji

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pakiet I – dostawa nowych pojemników
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzibą w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: PPH „Skatom” Sp. z o.o.; 73-130 Dobrzany; ul. Staszica 47.
Oferta otrzymała 98.72 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Pakiet II – naprawa kontenerów będących w eksploatacji
Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzibą w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-07-14 11:41
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-07-14 11:41
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-21 08:39
Ilość odsłon: 820
Repozytorium zmian
drukuj