Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645601
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-07-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:DP/ZP-10/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa piasku


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dnia 07.07.2011 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Piasku o granulacji do 4 mm

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Biuro Obsługi Nieruchomości „BON” Jarosław Jewiak; 87-100 Toruń; ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: Kopalnia Kruszywa „KRUSZ-BUD” Janusz Beyger; 87-162 Lubicz Górny;
ul. Parkowa 6.
Oferta otrzymała 79.33 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-07-20 11:39
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-07-20 11:39
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-27 11:14
Ilość odsłon: 944
Repozytorium zmian
drukuj