Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643440
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-08-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MS/P-43/2011
rodzaj:dostawa
tryb:nabór ofert - bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Myjka - urządzenie wysokociśnieniowe


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Myjka wysokociśnieniowa wg opisu podanego w załączniku.

II. Termin wykonania umowy: 2 tygodnie od zawarcia umowy.

III. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Paweł Misiak tel. 691 517 145

IV. Okres związania z ofertą: 30 dni.

V . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Myjka wysokociśnieniowa”
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 10.08.2011r. do godz. 15:00 .

VI. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-03 08:40
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-03 08:40
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-12 08:57
Ilość odsłon: 1279
Repozytorium zmian
drukuj