Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643306
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-08-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SK/P-44/2011
rodzaj:dostawa
tryb:nabór ofert - bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Część 1
1. HP EliteBook 8560p i5-2540M 15,6'' HD+ WVA 4GB/320 DVD ATI FPR Win7 Pro 64+OFR – 2 szt.
2. HP 2010 230W WKS Docking Station – 1 szt.
3. Fujitsu P900 G620 (2.60) 2GB 500GB DVDSM Win7Pro – 2 szt.

Szczegółowa specyfikacja zawarta w Załączniku Nr 1.

Część 2
1. Serwer Fujitsu Primergy RX300S6 – 1 szt. zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w Załączniku Nr 2.

Warunki dostawy, serwisu i gwarancji - zgodne z załącznikiem „Warunki_dostawy.pdf”
Sposób realizacji zamówienia - dostawa oraz wszelkie koszty z tym związane - ponosi wykonawca, w tym dostawa i realizacja przedmiotu zamówienia.
Warunki płatności - 21 dni od wpływu faktury VAT do Zamawiającego.

II. Termin realizacji zamówienia:
Część 1 - nie później niż 5 dni od otrzymania zamówienia pisemnie lub faxem.
Część 2 - nie później niż 30 dni od otrzymania zamówienia pisemnie lub faxem.

III. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Dariusz Wróblewski tel. 56 – 63 98 168.

IV. Okres związania z ofertą: 7 dni.

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem” w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia
19.08.2011r. do godz. 12:00 .

VI. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Warunki dostawy

Formularz ofertowy


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-16 10:55
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-16 10:55
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-28 13:46
Ilość odsłon: 1006
Repozytorium zmian
drukuj