Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645633
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-08-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RW/P-46/2011
rodzaj:usługa
tryb:nabór ofert - postępowanie bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Remont wagi samochodowej oraz nadzór nad legalizacją wag

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy
ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy poszycia elektronicznej wagi samochodowej Yamato, pracującej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż blach pasów jezdnych na pomoście wagi Yamato o następujących parametrach: blacha karbowana o długości 24m, szerokości 0,70 - 0,75m, grubość blachy winna wynosić min. 5 mm.
2. Przedmiotem zamówienia jest również przygotowanie dwóch wag elektronicznych tj.; wagi elektronicznej Yamato 40 Mg z roku produkcji 1995 o numerze fabrycznym WD 950017-1, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37 i wagi elektronicznej samochodowej kl. II Schenck Polska 60 Mg z roku produkcji 2003 o numerze fabrycznym 23522/1 położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 do legalizacji. Wykonawca w ramach świadczenia przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad legalizacją obu wag.

II. Termin wykonania : 10.09.2011 r. z tym, że:
termin wykonania prac remontowych: 8.09.2011r. - 9.09.2011 r. Prace winny być wykonywane po godzinie 13:00.
Termin wykonania prac związanych z legalizacją - 10.09.2011 r.

III. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Marek Organiak, tel. 56 – 610 80 03

IV. Okres związania z ofertą: 30 dni.

V . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont wagi”
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 24.08.2011r. do godz. 1500 .

VI. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-18 08:37
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-18 08:37
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-28 13:45
Ilość odsłon: 1316
Repozytorium zmian
drukuj