Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4400379
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-09-12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:CzZ/ZP-11/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę części zamiennych do samochodów
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 04.08.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Części zamiennych do samochodów m. STAR, JELCZ, VOLVO

PAKIET I:
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: „Transtech” Maria Helm, Michał Helm Sp.J.; 85-451 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 207-209.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: AUTO-MOTO F.Z.T. Eugeniusz Gurzyński; 87-123 Dobrzejewice, Brzozówka;
ul. Brzozowa 5.
Oferta otrzymała 86.64 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
PAKIET II:
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: AUTO-MOTO F.Z.T. Eugeniusz Gurzyński; 87-123 Dobrzejewice, Brzozówka; ul. Brzozowa 5
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: FHU MARGOT Waldemar Maćkiewicz; 87-100 Toruń; ul. Podgórna 60.
Oferta otrzymała 85.86 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
PAKIET III:
Liczba złożonych ofert - 2
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: AUTO-MOTO F.Z.T. Eugeniusz
Gurzyński; 87-123 Dobrzejewice, Brzozówka; ul. Brzozowa 5
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: „Transtech” Maria Helm Michał Helm Sp. J.; 85-451 Bydgoszcz;
ul. Grunwaldzka 207-209.
Oferta otrzymała 78.51 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
PAKIET VI:
Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 3
Wykonawcy wykluczeni - brak
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: AUTO-MOTO F.Z.T. Eugeniusz
Gurzyński; 87-123 Dobrzejewice, Brzozówka; ul. Brzozowa 5
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: AS-TRUCK Sp. J.; 04-866 Warszawa; Wał Miedzeszyński 216
Oferta otrzymała 80.97 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
III lokata: NIJHOF WASSINK Sp. z o.o.; Kutno; ul. Holenderska 3 z siedzibą w Złej Wsi
Wielkiej przy ul. Zakładowej 1.
Oferta otrzymała 63.74 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-12 14:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-12 14:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-14 08:47
Ilość odsłon: 1063
Repozytorium zmian
drukuj