Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645577
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-10-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:LO/ZP-13/a/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa bębna dozującego do regulacji strumienia odpadów na zasadach leasingu operacyjnego

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 14.09.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Bębna dozującego do regulacji strumienia odpadów na zasadach leasingu operacyjnego

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum:

VB Leasing Polska S.A.; ul. Strzegomska 42B; 56-611 Wrocław
i SIGMA S.A.; Barak 6; 21-002 Jastków

Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz – jedyna oferta w tym postepowaniu.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-10-06 14:16
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-10-06 14:16
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-25 13:36
Ilość odsłon: 842
Repozytorium zmian
drukuj