od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995770
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2011-10-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:LS/ZP-14/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa samochodów ciężarowych wyposażonych w dźwig tłokowy w formie leasingu z opcję wykupu

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 06.09.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Samochodów ciężarowych wyposażonych w dźwig tłokowy w formie leasingu z opcją wykupu

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba ofert ważnych - 2
Wykonawcy wykluczeni - 1

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum:
BRE Leasing Sp. z o.o.; Warszawa; ul. Ks.I.Skorupki 5
i DBK Sp. z o.o.; 10-410 Olsztyn; ul. Lubelska 43A
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

II lokata - Konsorcjum:
VB Leasing Polska S.A.; 53-611 Wrocław; ul. Strzegomska 42B
i NIJHOF WASSINK Sp. z o.o.; 99-300 Kutno; ul. Holenderska 3
Oferta otrzymała 75.48 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-10-06 14:20
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-10-06 14:20
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21 12:38
Ilość odsłon: 611
Repozytorium zmian
drukuj