Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643420
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-10-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/2/2011
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - mechaniczne odśnieżanie sprzetem ciężkim
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 06.10.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Mechaniczne odśnieżanie sprzętem ciężkim

Części od I - VI
Za najkorzystniejszą w pakiecie I-VI uznano ofertę złożoną przez BRUKSYSTEM Jacek Falszewski z siedzibą w Toruniu przy ul. Przybyszewskiego 6. Oferta otrzymała 100 pkt.
Liczba złożonych ofert – 7
Liczba ofert ważnych - 7
II lokatę otrzymała ofert złożona przez TRANSBRUK Barczyński s. c. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 1. Oferta otrzymała pkt.88,33 pkt.
Część VII
Za najkorzystniejszą w częściach VII uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mat-Instal Karol Kluczewski z siedzibą w Toruniu przy ul. Sanocka 4.
Oferta otrzymała 100 pkt.
Liczba złożonych ofert – 2
II lokatę otrzymała oferta złożona przez TRANSBRUK Barczyński s.c. z siedzibą
w Toruniu przy ul. Polnej 1. Oferta otrzymała 99,38 pkt.
Części VIII - X
Za najkorzystniejszą w częściach VIII –X uznano ofertę złożoną przez SellSpace s.c. Dorota Zamojska, Tomasz Zamojski z siedzibą w Toruniu przy ul. Ziemi Michałowskiej 11a. Oferta otrzymała 100 pkt. za każdą część .
Liczba złożonych ofert – 3
Części XI - XIII
Za najkorzystniejszą w częściach XI-XIII uznano ofertę złożoną przez PHU Pietrzak Jarosław Pietrzak z siedzibą w Zalesiu 32, 62-635 Przedecz . Oferta otrzymała 100 pkt.
Liczba złożonych ofert – 3
Część XIV
Liczba złożonych ofert – 2
Liczba ofert ważnych - 2
Za najkorzystniejszą w części XIV uznano ofertę złożoną przez oferta złożona przez TRANSBRUK Barczyński s. c. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 1. Oferta otrzymała 100 pkt.
II lokatę otrzymała oferta złożona przez usługi Transportowe – Sprzętowo – Budowlane TORKOP Stanisław Żółtewicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Asnyka 16b/25. Oferta otrzymała 90.90 pkt.
Część XV
Liczba ofert ważnych – 1
Za najkorzystniejszą w pakiecie XV uznano ofertę złożoną przez BIOGAZ INWESTOR
Sp. z o. o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159
. Oferta otrzymała 100 pkt.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-10-17 15:08
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-10-17 15:08
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-25 07:49
Ilość odsłon: 1053
Repozytorium zmian
drukuj