od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999319
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2011-11-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-15/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa paliw płynnych

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 08.09.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Paliw płynnych

Liczba złożonych ofert - 1
Liczba ofert ważnych - 1
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Awix-Oil Andrzej Kończalski z siedzibą w Toruniu przy ul. Na Zapleczu 20.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-11-03 07:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-11-03 07:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-16 09:25
Ilość odsłon: 532
Repozytorium zmian
drukuj