Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643413
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-11-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ŚCz/ZP-18/11
rodzaj:dostawa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości i higieny osobistej
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 27.10.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę:

Dostawa środków czystości i higieny osobistej

Liczba złożonych ofert - 4
Liczba ofert ważnych - 4
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” Zakład Pracy Chronionej Małgorzata Lewandowska-Szpak
z siedzibą przy ul. Krasińskiego 97; 87-100 Toruń.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VIKOM”; 63-500 Ostrzeszów; ul. Kolejowa 50.
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 99.84 pkt.
III lokata – PHU MARKO Rumianowski Andrzej; 87-100 Toruń; ul. Szmaragdowa 13-15
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 99.58 pkt.
IV lokata – P.P.H.U. „ALFRO-BIS” Arkadiusz Frost; 64-610 Rogoźno; ul. Czarnkowska 24.
Oferta zgodnie z zapisem siwz otrzymała 97.53 pkt.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-11-09 10:29
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-11-09 10:29
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-22 07:33
Ilość odsłon: 874
Repozytorium zmian
drukuj