Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643329
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-11-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:NM/ZP-20/2011
rodzaj:usługa
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi portierskie i ochronę mienia

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Dnia 15.11.2011 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

Usługi portierskie i dozór mienia

Liczba złożonych ofert - 5
Liczba ofert ważnych - 5
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Toruńska Usługowa Spółdzielnia Inwalidów „TORUS”; 87-100 Toruń; ul. Bydgoska 104.
Oferta otrzymała I lokatę. Oferta otrzymała 100 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
II lokata: Spółdzielnia „UNIA”; 75-837 Koszalin; ul. Lechicka 23.
Oferta otrzymała 83 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
III lokata: Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa Zakład Pracy Chronionej;
85-012 Bydgoszcz; Plac Piastowski 3.
Oferta otrzymała 81.16 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
IV lokata: DOMENA Sp. z o.o.; 43-316 Bielsko-Biała; ul. Kustronia 39.
Oferta otrzymała 76.72 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
V lokata: Spółdzielnia Inwalidów PROSNA; 62-800 Kalisz; ul. Widok 2A.
Oferta otrzymała 71.73 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.

Umowa w sprawie w/w zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niz 5 dni od daty niniejszego zawiadomienia.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-11-30 09:24
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-11-30 09:24
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-09 07:39
Ilość odsłon: 952
Repozytorium zmian
drukuj