Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643404
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-12-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UO/ZP-22/2011
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie lub odzysk

 

Ogłoszenie opublikowano 13.12.2011 w Biuletynie Zamówien PUblicznych pod numerem 423244-2011

 tekst ogłoszenia

Dokumenty do pobrania

siwz

formularze w wersji word

projekt umowy

Pytania z dnia 14.12.2011 r.

Proszę o scharakteryzowanie odpadów kryjących się pod kodem 03 03 07- mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury.
  1. Jaką mają postać bardziej płynną, mazistą?
  2. Jakie mają uwodnienie?
  3. Czy posiadają Państwo może Kartę charakterystyki/badania tego odpadu?

Odpowiedzi

W  odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że odpad o kodzie 03 03 07 posiada:
1. Postać mazistą
2. Uwodnienie  75% do 85% w zależności od partii odpadu.
3. Kartę charakterystyki odpadu oraz testy zgodności.


ogłoszenie korekta

Sprostowanie -  Rozdział I, pkt 12.

12. Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

powinno być:
12.1. Zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach .

W związku z wprowadzoną zmianą zamawiający informuje, że termin skladania ofert został zmieniony na dzień 28.12.2011 r.,godz.10:00

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis pkt 10 siwz - Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-13 09:16
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-13 09:16
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:13
Ilość odsłon: 1072
Repozytorium zmian
drukuj