Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643442
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-12-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UM/ZP-17/1/2011
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC - Zadanie 2- wybór oferty najkorzystniejszej
Dnia 23.11 2011 r. Zamawiający wszczął postępowanie o zamówienie publiczne na :

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o. o. w Toruniu z dopuszczeniem ofert częściowych:
Numer ogłoszenia: BZP 392847 - 2011 z dnia 23.11.2011

Zadanie 1- Ubezpieczenie majątkowe i OC
Brak ofert. Postępowanie w tej części unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)


Zadanie 2 – Ubezpieczenie OC w środowisku.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez

CHARTIS EUROPE Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marszałkowskiej 111.

Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna w tym postępowaniu oferta.

Liczba złożonych ofert: 1
Wykonawcy wykluczeni: brak
Oferty odrzucone: brak

Umowa o niniejsze zamówienie zostanie zawarta w dniu 23.12.2011 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-14 11:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-14 11:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:12
Ilość odsłon: 901
Repozytorium zmian
drukuj