Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643321
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-01-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WŚ/P-02/12
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe - bez zstosowania ustawy Pzp
przedmiot: Minitoring środowiska

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:
1. Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakładu   Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu (ZUOK)
2. Testy zgodności dla odpadów
3. Badania ścieków przemysłowych dla lokalizacji baza główna MPO Sp. z o.o. w Toruniu,
ul. Grudziądzka 159
4. Badania składu kompostu.
Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 26 stycznia 2012 r., godz.10.00  w sekretariacie Spółki . Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem  "Oferta - monitoring środowiska"
Otwarcie ofert - 26.01.2012, godz. 10.15, pokój 303
Termin związania ofertą: 30 dni.
Termin realizacji usługi 13.02.2012 r. – 31.01.2013 r.

Kryteria oceny ofert - 100% cena


Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik - punkty pomiarowe

umowa -

formularz ofertowy

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-01-17 11:25
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-01-17 11:25
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-31 13:17
Ilość odsłon: 967
Repozytorium zmian
drukuj