Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645615
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-03-05
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-03/2012
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów

 

ogłoszenie

siwz

opis przemiotu zamówienia

formularze

projekt umowy

Pytania z dnia 9.03.2012

1. Czy Zamawiający dopuszcza wytłoczenie napisu o wielkości ok; 390 mmxok.130 mm na pojemnikach MGB - 1100 na odpady suche?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza  napisu o wielkości 390 mmxok.130 mm.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wytłoczeniena  pojemnikach wyspecyfikownych w Rozdziale II siwz  nazwy skróconej MPO Sp. Z O. O.  Toruń?

Odp.: Zamawijący dopuszcz wytłoczenie na pojemnikach nazwy skróconej z zastrzeżeniem, że:

1) wielkość liter na pojemnikach typu MGB 60, MGB 120, oraz MGB 240 nie może być mniejsza niż 25 mm.

2) wielkość liter na pojemnikach typu MGB 1100 nie może być mniejsza niż 55 mm.

Pytanie z dnia 9.03.2012 r.

Czy Zamawiający dopuszcza wytłoczenie napisu o wielkości  ok. 395 mm na 125 mm?

Zamawiający nie dopuszcza wytłoczenia napisu o wielkości ok. 395 mm na 125 mm.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-03-05 12:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-03-05 12:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-27 13:06
Ilość odsłon: 1024
Repozytorium zmian
drukuj