Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645489
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-03-28
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-04/2012
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Instalacja do odgazowania składowiska odpadów - informacja o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Geobudowa sieci Gazowe Sp. z o. o; ul. Krochmalniki 12A, 30-428 Kraków. Oferta otrzymała 100 pkt.


II lokatę otrzymała oferta złożona przez Technika PE Karolina Janas; ul. Długa 20; 80-209 Tuchom. Oferta otrzymała 80,19 pkt.


III lokatę otrzymała oferta złożona przez EKO- EKSPERT ; ul. Kaktusów 6; 40-167 Katowice. Oferta otrzymała 41,55 pkt.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania informacji w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-03-28 07:16
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-03-28 07:16
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-18 09:37
Ilość odsłon: 927
Repozytorium zmian
drukuj