Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645539
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-03-29
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-06/2012
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ogumienie pojazdów -informacja o wyniku postępowania
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu było opublikowane w BZP pod numerem 83804-2012, data zamieszczenia 19.03.2012 r. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożona 2 oferty.
Wykonawcy wykluczenie – brak,
Oferty odrzucone – brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez MOTO BUDREX Sp. z o. o ; Ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz. Oferta otrzymała 100 pkt. Jest to najtańsza w tym postępowaniu oferta.
II lokatę otrzymała oferta PPH UNIGUM Wrotek Zbigniew z siedzibą w Toruniu przy ul. Dworcowej 3d. Oferta otrzymała 98.80 pkt.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-03-29 11:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-03-29 11:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-18 09:37
Ilość odsłon: 847
Repozytorium zmian
drukuj