Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643417
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-04-25
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RSz/P-13/2012
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe - bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przedmiot: Regeneracja szczotek do mechanicznych zamiatarek ulicznych

 

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy  

Umowa

Opis przedmiotu -word

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępoawnia bez podania przyczyn.

Informację na temat wyboru oferty Wykonawcy mogą uzsykać na złożony  wniosek. Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienie - Kazimierz Witt- Kierownik Działu Technicznego - kazimierz.witt@mpo.torun.pl

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-04-25 07:07
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-04-25 07:07
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-10 14:06
Ilość odsłon: 866
Repozytorium zmian
drukuj