Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645462
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-04-25
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RE/P-15/2012
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przedmiot: Szafy i regały ekologiczne do składowania substancji niebezpiecznych

 

Ogłoszenie

Opis przedmiotu  zamówienia 

Formularz ofertowy

Umowa

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Informację na temat wyboru oferty Wykonawcy mogą uzsykać na złożony  wniosek. Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienie - Kazimierz Witt- Kierownik Działu Technicznego - kazimierz.witt@mpo.torun.pl

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-04-25 07:53
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-04-25 07:53
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-10 14:06
Ilość odsłon: 841
Repozytorium zmian
drukuj