Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645464
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-04-25
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AS/P-14/2012
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przedmiot: Akumulatory samochodowe

 

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zal2

umowa

formularz ofertowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Informację na temat wyboru oferty Wykonawcy mogą uzsykać na złożony  wniosek. Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienie - Kazimierz Witt- Kierownik Działu Technicznego - kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-04-25 09:07
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-04-25 09:07
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-27 13:11
Ilość odsłon: 862
Repozytorium zmian
drukuj