Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645482
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-05-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ZS/ZP-07/2012
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Zadarnienie składowiska - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną PHU GITPOL – Gabriela Kuca, 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 9. Oferta uzyskała 100 pkt.
Jest to najtańsza  w tym postępowaniu oferta.

II lokata – Firma EKO – TOK Andrzej Kaczmarek, 56-120 Brzeg Dolny ul. Małopolska 17/65. Oferta otrzymała 78,92 pkt.

III Lokata - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS S.J., 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 66.
Oferta otrzymała – 20.43 pkt.

Złożono – 5 ofert
Oferty odrzucone - 1
Wykonawcy wykluczeni – 1

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-05-22 08:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-05-22 08:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-28 08:44
Ilość odsłon: 1004
Repozytorium zmian
drukuj