Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643485
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-06-19
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SD/ZP-08/2012
rodzaj:Dostawy
tryb:Przetarg nieograniczony
przedmiot: Sól drogowa wraz z transportem - informacja o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Liczba złożonych ofert – 6
Wykonawcy wykluczeni z postępowania – 2
Oferty odrzucone – 3
Oferty ważne – 1

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Kopalnię Soli Kłodawa z siedzibą w Kłodawie przy ul. AL.1000 – lecia 2.
Uzasadnienie wyboru. Oferta jest jedyną ważną w tym postępowaniu ofertą.
Oferta otrzymała 100 pkt.

 


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-06-19 08:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-06-19 08:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-26 11:17
Ilość odsłon: 817
Repozytorium zmian
drukuj