Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643333
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-07-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-09/2012
rodzaj:dostawy
tryb:Przetarg nieograniczony- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
przedmiot: Pojemniki metalowe do gromadzenia odpadów - wybór oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzibą w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8. Oferta otrzymała największą liczbę punktów
w Pakiecie I -100 pkt. W Pakiecie II było to jedyna w tym postępowaniu oferta.
Liczba założonych ofert – 4, w tym Pakiet I – 3 oferty, Pakiet II – 1 oferta.
Pakiet I - Wykonawcy którzy złożyli ofertę:
1. Unimetal – Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie przy ul. Kujańskiej 10. Oferta otrzymała 78,13 pkt.
2. PPH Skatom Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Staszica 47. Oferta otrzymała 97,40 pkt.
3. Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Janusz Kiedrowski z siedzibą w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8. Oferta otrzymała 100 pkt.
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - brak
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 20.07.2012 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-07-16 06:28
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-07-16 06:28
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-23 07:32
Ilość odsłon: 910
Repozytorium zmian
drukuj