Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4637994
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2012-07-31
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/ZP-10/2012
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Worki do gromadzenia odpadów - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów. Znak: WO/ZP- 06/2011 – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia .


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez PPUH AMID , Dębowa Wola Stara 25a, 27-400 Ostrowiec Św. Jest to jedyna w tym postępowaniu oferta.
Liczba złożonych ofert – 1
Oferty odrzucone – brak, Wykonawcy wykluczeni – brakdotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów. Znak: WO/ZP- 06/2011 – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia .


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Zakład Produkcyjno- Usługowy PRO-HURT z siedzibą w Chełmży przy ul. Dworcowej 32.
Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna w tym postępowaniu ważna oferta.

Liczba złożonych ofert – 3
Oferty odrzucone – 2 (w tym oferta wykonawcy wykluczonego)
Wykonawcy wykluczeni - 1

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta po upływie 5 dni od dnia przekazania wykonawcom informacji o wyborze oferty.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-07-31 12:49
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-07-31 12:49
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-02 13:36
Ilość odsłon: 873
Repozytorium zmian
drukuj