Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4400025
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2012-10-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ZO/ZP-14/2012
rodzaj:usługi
tryb:Przetarg nieograniczony
przedmiot: Zagospdarowanie odpadów

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania poprzez biologiczną obróbkę odpadów o kodzie 19 12 12. Znak: ZO/ZP- 14/2012– informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Mickiewicza 28/30. Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną.

Liczba złożonych ofert – 3

Oferty odrzucone – 1 (w tym oferta wykonawcy wykluczonego)

Wykonawcy wykluczeni - 1


Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta po upływie 5 dni od dnia przekazania wykonawcom informacji o wyborze oferty. 
 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-09-14 11:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-09-14 11:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-03 13:14
Ilość odsłon: 1008
Repozytorium zmian
drukuj