Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643389
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-09-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/ZP-11/2012
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Remont kapitalny zabudowy komunalnej śmieciarek i - nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Za najkorzystniejszą w części nr 2 zamówienia pod nazwą „Remont kapitalny zabudowy komunalnej WUKO SM-200” uznano ofertę złożoną przez POLO Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Jerzy Kłos z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Gen. Bema 2. Uzasadnienie wyboru:
Jest to najtańsza w tym postępowaniu oferta.
II lokatę uzyskała oferta złożona przez Wytwórnię Urządzeń Komunalnych
WUKO Handel Sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Okopowej 70/106.
Liczba złożonych w postępowaniu ofert -2
Liczba ofert ważnych – 2
Wykonawcy wykluczeni – brak .

Za najkorzystniejszą w części nr 1 zamówienia pod nazwą „Remont kapitalny zabudowy komunalnej typu Super Medium SK-200 Ekocel: uznano ofertę złożoną SKK Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku przy ul. Ul. Kmdr. E. Szystowskiego 10. Jest to jedyna w tym postępowaniu oferta.

Liczba złożonych w postępowaniu ofert -1
Liczba ofert ważnych – 1
Wykonawcy wykluczeni – brak .

Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną zawarte w dniach 17.09. i 18. 09.2012 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-09-17 10:59
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-09-17 10:59
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-21 13:34
Ilość odsłon: 846
Repozytorium zmian
drukuj