Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645547
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-09-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:DP/ZP-12/2012
rodzaj:dostawy
tryb:Przetarg nieograniczony
przedmiot: Piasek o granulacji do 4 mm - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Biuro Obsługi Nieruchomości BON z siedzibą w Toruniu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5.
Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna ważna w tym postępowaniu oferta .

Liczba złożonych ofert – 2
Liczba ofert ważnych – 1
Oferty odrzucone – 1

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-09-18 12:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-09-18 12:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-24 09:26
Ilość odsłon: 847
Repozytorium zmian
drukuj