Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643337
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-10-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ-R/ZP-15/2012
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ręczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Rejon I

BRUKSYSTEM- Jacek Falszewski

87-100 Toruń, ul. Przybyszewskiego 6

Rejon II

BRUKSYSTEM- Jacek Falszewski

87-100 Toruń, ul. Przybyszewskiego 6

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Wykonawcy którzy złożyli ofertę:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Rejon I

Rejon II

Cena brutto

Cena brutto

1.

CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne Sp.z o.o.

87-100 Toruń, ul. Owocowa 24

38.556,00 zł

----------------

2.


BRUKSYSTEM- Jacek Falszewski

87-100 Toruń, ul. Przybyszewskiego 6

31.752,00zł

39.690,00zł

3.


>>GRASS<< Kowalkowski Dariusz

87-100 Toruń, ul. Gen.Andersa 81 m28

54.432,00zł

---------------

4.

Usługi Transportowe Karol Fita

Ul. Barcińska 58/2, 88-170 Pakość

40.824,00zł

---------------

Oferty odrzucone - brak

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak.

Ocena ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium 100% cena

Rejon I

Rejon II

1.

82,35

------------------

2.

100

100

3.

58,33

------------------

4.

77,78

-----------------

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 i 2 ustawy Pzp
po upływie 5 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-10-30 22:25
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 2012-10-30 22:25
Kto zmodyfikował Janusz Majewski 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-30 22:25
Ilość odsłon: 926
Repozytorium zmian
drukuj