Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643405
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-10-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ-R/ZP-16/2012
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

części I

TOK-NUM s.c. J.J. Łukiewscy

87-100 Toruń, ul. Stara Droga 37

Oferta otrzymała 100 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe >>TAXLAS<< s.j. 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 66

Oferta otrzymała 96,13 pkt

Część II

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

>>TAXLAS<< s.j.

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 66

Oferta otrzymała 100 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Część III

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

>>TAXLAS<< s.j.

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 66

Oferta otrzymała 100 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów.


Wykonawcy którzy złożyli ofertę:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe >>TAXLAS<< s.j. 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 66 CZ. I, CZ.II, CZ.III

2. TOK-NUM s.c. J.J. Łukiewscy 87-100 Toruń, ul. Stara Droga 37 CZ.I

Oferty odrzucone - brak

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 i 2 ustawy Pzp
po upływie 5 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-10-30 22:34
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 2012-10-30 22:34
Kto zmodyfikował Janusz Majewski 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-30 22:34
Ilość odsłon: 919
Repozytorium zmian
drukuj