Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4275821
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Tryb działania

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298)  przekształcających przedsiębiorstwo komunalne pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych" w Toruniu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Torunia, działającą na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Ponadto Spółka realizuje swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

 • Ustawę z z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)
 • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)
 • Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 679)

oraz:

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 13/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Lubicz, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 6/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, dokonany w dniu 18.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 5/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Obrowo, dokonany w dniu 10.08.2012 r., pod numerem rejestrowym 3/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Łysomice, dokonany w dniu 16.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 3/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Łubianka, dokonany w dniu 09.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 2/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 5/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Burmistrza Miasta Gniewkowo, dokonany w dniu 05.11.2014 r., ., pod numerem rejestrowym 14,
 • Pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze decyzji znak ŚG-I-G.7222.11.2016/MB z dnia 12.07.2016 r. ze zmianami:
  • ŚG-I-G.7222.14.2017/MB z dnia 29.09.2017 r.
  • ŚG-I-G.7222.14.2018/MB z dnia 15.11.2018 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: j w
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:03
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:03
Kto zmodyfikował Noemi Olejarczyk 
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-16 11:58
Ilość odsłon: 12314
Repozytorium zmian
drukuj