Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643414
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-11-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-20/2012
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Załadunek i wywóz śniegu -informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Cz.I
BRUKSYSTEM JACEK FALSZEWSKI 87-100 Toruń,
ul. Przybyszewskiego 6. Cena brutto 54.000,00zł
cz.II.
BRUKSYSTEM JACEK FALSZEWSKI 87-100 Toruń,
ul. Przybyszewskiego 6. Cena brutto 54.000,00zł
cz.III.
BRUKSYSTEM JACEK FALSZEWSKI 87-100 Toruń,
ul. Przybyszewskiego 6. Cena brutto 54.000,00zł


Wybrana oferty spełniają wszystkie warunki siwz ,ocena zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w siwz. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów .

Liczba złożonych ofert - 2 (w tym 1 oferta na całość zamówienia, 1 oferta na 1 część zamówienia)
Oferty odrzucone - brak
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 i 2 ustawy Pzp po upływie 5 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-11-14 11:17
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-11-14 11:17
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-20 06:40
Ilość odsłon: 851
Repozytorium zmian
drukuj