Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645603
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2012-11-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-18/2012
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta Torunia - plan awaryjny JCB - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p.
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o 
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano oferty:

1. BRUKSYSTEM JACEK FALSZEWSKI 87-100 Toruń, ul. Przybyszewskiego 6.  - dla  3 części

2. TRANSBRUK BARCZYŃSCY S.C.Pigża, ul. Wojewódzka 3a , 87-152 Łubianka . dla 2 części 

3. Transport Usługi Budowlane Roman Barczyński ul.Żytnia 20, 87-100 Toruń. - dla  2 części

4. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe >>Mat-Instal<<  Karol Kluczewski Ul.Sanocka 4,
87-100 Toruń, - dla 1 części.

5. BIOGAZ INWESTOR SP. Z. o.o.87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159  - zadanie nr 16

6. Usługi Transportowo- Asenizacyjne Iwaniuk Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Zagonowa 28 A - dla 1 częsci 
7. >>SELLSPACE<< s.c. Dorota Zamojska i Tomasz Zamojski  ul. Ziemi Michałowskiej 11a,
 87-100 Toruń - dla 2 części 
8. P.H.U. >>PIETRZKL<< Jarosław Pietrzak , Zalesie 32, 62-635 Przedecz dla 4 części  

Uzasadnienie wyboru: Oferty najtańsze (zgodnie z kryterium opisanym w siwz -  100% ceny).


Liczba złożonych ofert -16
Wykonawcy wykluczeni - brak
Oferty odrzucone - brak

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 i 2 ustawy Pzp po upływie 5 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia.

 

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-11-14 11:57
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-11-14 11:57
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-20 06:41
Ilość odsłon: 923
Repozytorium zmian
drukuj